Before you continue

To give you the best possible experience please select your preference.

Enreach

Privacyverklaring

In deze verklaring verwijst "Enreach", "wij", ‘’we’’ of "ons" naar Enreach B.V. en dochterondernemingen. Daarnaast zie je verwijzingen naar de "Enreach Group", die alle andere Enreach entiteiten wereldwijd omvat.

Enreach bedenkt, ontwikkelt en levert innovatieve communicatiemiddelen voor de commerciële markt. Als gevolg van onze dienstverlening verwerkt Enreach persoonsgegevens van onze klanten, partners en hun eindgebruikers. 

In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken, hoe we jouw privacy en persoonsgegevens beschermen, hoe lang de gegevens worden bewaard en hoe je de persoonsgegevens die we van jou opslaan kunt inzien en/of corrigeren.

Enreach deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit:

  1. Wettelijk verplicht is;
  2. Noodzakelijk is om een dienst te leveren;
  3. Specifiek gevraagd wordt door de klant die de persoonsgegevens heeft verstrekt.

CONTACTgegevens

Enreach B.V.

Adres: Verlengde Duinvalleiweg 102, 1361 BR Almere

Email: Info@enreach.com

Telefoonnummer: +31 88 889 0889

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een gegevensbeschermingsteam en een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of als je contact wilt opnemen met onze FG, kun je contact opnemen met ons gegevensbeschermingsteam via de onderstaande gegevens:

Enreach gegevensbeschermingsteam

E-mail: dataprotectionteam@enreach.com 

HOE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Enreach is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in deze verklaring beschreven doeleinden. Als je ervoor kiest de persoonsgegevens niet te verstrekken, kun je mogelijk geen gebruik maken van de gewenste dienst/functie of technische ondersteuning.

Voor gebruikers van de website of abonnees van de nieuwsbrief

We informeren je altijd over onze verwerking voordat we jouw persoonsgegevens verzamelen: naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, postadres en telefoonnummer. 

We wijzen je erop dat persoonsgegevens nodig kunnen zijn om de functies van de website te kunnen gebruiken. Daarnaast kan het nodig zijn dat we jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken om onze diensten aan jou te kunnen leveren en optimaliseren. We hebben je contactgegevens bijvoorbeeld nodig om een afspraak met je te kunnen boeken, vragen van je te ontvangen via ons contactformulier of chatbot, of je een nieuwsbrief te sturen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Voor eindgebruikers

Dezelfde principes gelden voor de verwerking van verkeersgegevens en je telefoonnummer wanneer we ons telecommunicatieaanbod leveren. 

Voor zakelijke klanten en partners

Persoonsgegevens worden rechtstreeks of via je werkgever verzameld als je als zakelijke klant of partner ons persoonsgegevens verstrekt over anderen dan jezelf, bijvoorbeeld door onze telecommunicatieoplossingen ter beschikking te stellen aan jouw werknemers. Je bent verplicht jouw eindgebruikers te informeren over deze overdracht van persoonsgegevens aan Enreach.  

Als werkgever of partner kun je aan deze verplichting voldoen door te verwijzen naar dit privacybeleid. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN

Persoons- en gebruikersgegevens

Wanneer je een dienst van Enreach afneemt of wanneer je contact met ons opneemt, verwerkt Enreach jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die aan een persoon gekoppeld kunnen worden. 

De gegevens die Enreach verwerkt wanneer je onze diensten afneemt kunnen zijn: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Verkeersgegevens

Bij het gebruik van onze diensten worden verkeersgegevens verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om de communicatie te vergemakkelijken. Verkeersgegevens worden automatisch gegenereerd en verwerkt wanneer eindgebruikers gebruik maken van onze telecommunicatiediensten. Verkeersgegevens bestaan uit: de inkomende en uitgaande telefoonnummers, de datum, het tijdstip, de duur en de kosten die voor dit gesprek in rekening zijn gebracht. 

Deze gegevens hebben geen betrekking op de inhoud van de communicatie. In het geval van een datasessie registreren we ook de hoeveelheid data en bij roaming het gebruikte netwerk.

Wij slaan nooit de inhoud van de communicatie op, tenzij een klant daar rechtstreeks opdracht toe geeft, zoals bij gespreksopnamen.

Locatiegegevens

Wanneer je een gesprek of datasessie opzet, verwerkt Enreach informatie die een zeer globale bepaling van je locatie op dat moment kan maken. Wij gebruiken deze informatie om te bepalen of het gesprek of de datasessie in Nederland plaatsvindt of niet.

Enreach maakt gebruik van het mobiele netwerk van andere operators. Deze operators kunnen je locatie nauwkeurig bepalen door te kijken welke zendmast is gebruikt voor je gesprek of datasessie. Enreach heeft geen toegang tot deze informatie.

Website

Enreach.com en onze klantenportalen maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's op de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina op de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In deze cookies wordt bepaalde informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Hierdoor kan Enreach de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies wordt omgegaan. 

Enreach heeft een aparte cookie privacy verklaring die te vinden is in de cookie settings.

Enreach.com en ons klantenportaal Operator gebruiken ook Google Analytics, Hotjar en Social Media cookies (zoals Facebook en LinkedIn) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Voor Google Analytics wordt de door de cookies gegenereerde informatie over je bezoek aan de website (met inbegrip van je IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Overige gegevens

Wanneer je onze kantoren bezoekt, kun je geregistreerd worden als gast. Wij gebruiken deze registratie voor veiligheidsdoeleinden, zodat we in geval van een calamiteit het pand snel kunnen ontruimen, zonder iemand achter te laten.

Ook gebruiken we camerabeelden als veiligheidsmaatregel in onze kantoren. Dit doen we om onze gasten, personeel en het gebouw te beschermen. Je wordt duidelijk geïnformeerd over de aanwezigheid van camera's wanneer je je op ons terrein bevindt.

WAAROM WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Wettelijke verplichting

Enreach is wettelijk verplicht om bepaalde informatie van klanten gedurende een bepaalde periode op te slaan ten behoeve van juridisch onderzoek. 

Enreach moet meewerken aan verzoeken om persoonlijke informatie van de bevoegde autoriteiten of andere bevoegde overheidsinstellingen, alsmede aan verzoeken om informatie die wij verwerken en opslaan als onderdeel van onze normale bedrijfsvoering. 

Bijvoorbeeld informatie uit je telefoongegevens of over je gegevensgebruik. Na afloop van de bewaartermijn wordt de opgeslagen informatie vernietigd of anoniem gemaakt. Een ander voorbeeld van een wettelijke verplichting is het bellen van het nationale alarmnummer. Wanneer je dit doet, kunnen je telefoonnummer en de locatie van je telefoon worden doorgegeven aan de relevante autoriteiten, zelfs wanneer je de weergave van je telefoonnummer hebt geblokkeerd. Dit is een wettelijke verplichting.

Noodzakelijk voor onze dienstverlening

Enreach levert haar diensten niet altijd zelf, maar maakt bijvoorbeeld gebruik van exploitanten om haar diensten te leveren. In dat geval is het noodzakelijk dat wij de informatie die nodig is voor het leveren van bepaalde diensten delen met exploitanten. Wanneer Enreach bijvoorbeeld informatie deelt met haar exploitant, moet de exploitant voldoen aan de door Enreach gestelde voorwaarden en gelden voor dat bedrijf dezelfde privacy eisen die wij aanhouden.

Op verzoek van de klant

Het is ook mogelijk dat je als klant bepaalde diensten afneemt waarvoor persoonsgegevens nodig zijn. Bijvoorbeeld een app die gebruik maakt van GPS-gegevens. In dergelijke gevallen kun je via je telefoon of de app aangeven of je deze informatie wel of niet wilt delen en vervolgens deze toestemming geven aan de aanbieder van de app. Enreach is dan niet de partij die jouw persoonsgegevens verwerkt.

WAAR GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE VOOR?

Levering van diensten en facturering

Enreach gebruikt voornoemde informatie primair voor het leveren en verbeteren van door jou afgenomen diensten. Bijvoorbeeld het afleveren van een bestelling op het opgegeven adres, of het opzetten van een telefoongesprek.

Op basis van deze diensten en het gebruik daarvan maakt Enreach een factuur op. Deze factuur toont per dienst de in rekening gebrachte kosten, gespecificeerd naar soort gebruik. Je ziet de kosten die in het buitenland worden gemaakt, gesprekskosten, dataverbruik en meer. 

Verkeersmanagement, netwerkplanning en kwaliteit van diensten

Ten behoeve van het onderhoud en de verbetering van ons platform analyseren we informatie over het gebruik van ons netwerk. Dit doen we onder meer om bij mogelijke overbelasting het verkeer om te leiden, maar vooral om dit te voorkomen door gerichte verbeteringen te plannen en door te voeren. Daarnaast kunnen we de informatie gebruiken om te zien wanneer zich storingen voordoen op het platform.

Veiligheidsanalyse

Op basis van analyses van bel- en internetgedrag kan Enreach overgaan tot het beperken van bepaalde bestemmingen wanneer overmatig gebruik wordt geconstateerd. Een hoger gebruik dan gemiddeld belgedrag kan duiden op fraude. Een blokkade kan fraude en misbruik beperken en voorkomen dat je een torenhoge rekening ontvangt voor kosten die je niet zelf hebt gemaakt. Enreach gebruikt ook geavanceerde technieken (zoals firewalls, spamfilters en virusscanners) om bescherming te bieden tegen inbreuken op de beveiliging, virussen, spam en malware.

Nummerweergave

Enreach toont altijd je telefoonnummer aan het gebelde nummer. Dit betekent dat jouw nummer zichtbaar is voor de ontvanger van de oproep op het display van zijn telefoon. Dit kan worden uitgezet door anoniem te bellen. Wij zijn echter wettelijk verplicht om je nummer altijd zichtbaar te maken als je het nationale alarmnummer belt.

Wettelijke vereisten

In sommige gevallen is Enreach wettelijk verplicht jouw gegevens aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld het verstrekken van informatie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan autoriteiten en - op jouw verzoek - aan andere providers ten behoeve van het afschermen van het gebelde nummer in de administratie.

Training en opleiding van personeel

Wanneer je contact opneemt met onze servicedesk is het mogelijk dat je gesprek wordt opgenomen voor opleidingsdoeleinden. Je wordt hierover voorafgaand aan het gesprek geïnformeerd.

Kwaadwillig of hinderlijk contact

Als iemand je telefonisch of via het internet lastigvalt, dan kun je dit bij ons melden en een schriftelijk verzoek indienen om informatie te verstrekken over de persoon die verantwoordelijk is voor dit kwaadaardige of hinderlijke gedrag. Als wij een dergelijk verzoek ontvangen, zullen wij interne procedures volgen. Helpt dat niet, dan zal Enreach, als laatste redmiddel, aan de klager jouw telefoonnummer, naam, adres en woonplaats verstrekken.

Nummerbehoud en doorgifteservice

Enreach biedt je de mogelijkheid om je nummer te behouden wanneer je overstapt naar een andere provider. Hiervoor wisselen wij informatie uit met je huidige of volgende provider. In het geval van een vaste lijn zijn dat je huidige telefoonnummer, je naam en je adres. Bij een mobiel nummer worden je simkaartnummer, telefoonnummer en naam gedeeld. 

MET WIE WIJ GEGEVENS DELEN

In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als gevolg van wetgeving, kan het nodig zijn om informatie door te geven aan de autoriteiten of databanken met telefoongidsen.

Openbaarmaking kan ook plaatsvinden indien dit noodzakelijk is om juridische claims vast te stellen of te verdedigen. 

Enreach is een groep van ondernemingen die allemaal binnen de EER gevestigd zijn. Als onderdeel van onze groepsbrede activiteiten kunnen wij geaggregeerde gegevens over onze klanten in de vorm van bedrijfsinformatie en statistieken delen met leden van de groep. Wij doen dit op basis van groepsbrede overeenkomsten, waarbij we de overdrachten in kaart hebben gebracht en de verantwoordelijkheid voor de naleving van de gegevensbeschermingswetgeving onder de leden hebben verdeeld. 

Om telefonie aan onze zakelijke klanten te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat we verkeersgegevens via operators doorgeven. Enreach maakt gebruik van verschillende Europese infrastructuuraanbieders en deze aanbieders verwerken derhalve persoonsgegevens namens ons. Deze exploitanten zijn onafhankelijk verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens binnen hun respectieve netwerken. 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan gegevensverwerkers die als leveranciers voor ons optreden, dit kan bijvoorbeeld in verband met onze website zijn, we gebruiken verschillende gegevensverwerkers, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven en het onderhouden van de website. 

BEVEILIGING

Enreach heeft algemeen aanvaarde technologische en operationele beveiligingsnormen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen bevoegd Enreach personeel krijgt toegang tot persoonlijke gegevens en deze medewerkers zijn contractueel of wettelijk verplicht de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen.

Enreach zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, waarbij met name een passend beveiligingsniveau wordt gewaarborgd.

JOUW RECHTEN

Onder de AVG heb je een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen kun je contact met ons opnemen via onze contactgegevens.

Recht op toegang

Je hebt het recht op toegang tot de informatie die wij over jou verwerken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om onjuiste of verouderde informatie over jezelf te laten corrigeren.  

Recht om vergeten te worden

In uitzonderlijke gevallen heb je het recht om informatie over je te laten verwijderen voordat onze bewaartermijn is verstreken.  

Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken. Als je het recht hebt om de verwerking te laten beperken, mogen wij jouw persoonsgegevens - behalve voor opslag - alleen verwerken met jouw toestemming, of met het oog op de vaststelling, handhaving, verdediging of bescherming van een zwaarwegend openbaar of particulier belang.  

Recht op bezwaar

In bepaalde gevallen heb je het recht om bezwaar te maken tegen onze anderszins rechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens.  

Recht om jouw gegevens te ontvangen (dataportabiliteit)

In bepaalde gevallen heb je het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en om deze persoonsgegevens ongehinderd van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

VRAGEN OF KLACHTEN

Indien je vragen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met het Enreach Team en de FG via onze Contactgegevens.

Houd er rekening mee dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de Enreach-entiteit die optreedt als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Enreach in strijd is met de AVG of andere wetgeving inzake gegevensbescherming.

WIJZIGINGEN

Enreach behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De ingangsdatum wordt onder de verklaring weergegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit document regelmatig te controleren op wijzigingen.

Versie 1.0; Sept 2021